Is het sociaal plein wel in control?

Het politieke seizoen is weer begonnen. Na een rustige zomer kan de Gemeenteraad van Hilversum weer aan de slag. D66-wethouder van der Want verraste ons met een wethoudersbrief waarin een verbeterplan werd aangekondigd voor het Sociaal Plein. De brief geeft in zoveel bewoordingen aan dat de dienstverlening bij het Sociaal Plein flink te wensen overlaat. […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Ontbrekende aandacht vlieghinder onterecht‏

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers, met de vraag hoe het geluid van overvliegende vliegtuigen wordt ervaren. De stelling: Hoe ervaart u het geluid van vliegtuigen die over Hilversum vliegen? Er is 152 keer gestemd. De uitslag is als volgt: Erg storend (17%) Storend (26%) Niet prettig, maar […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Betaalbaar wonen voor iedereen

Een spannende avond voor de toekomst van sociale woningbouw in Hilversum. Vanavond wordt de woonvisie van Hilversum behandeld in de raad. Sociaal, middelduur, en duur… Dat zijn de drie smaken waarin dit college kan denken: “Jongerenhuisvesting? Kleine huishoudens? Daar doen we niet aan.” Wethouder van Vroonhoven verwoord het als volgt in de woonvisie: ‘Nieuw bouwen […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Groot onrecht aan de meest kwetsbare groepen

Als ombudsteam zijn wij nu 5 jaar actief binnen Hilversum. De eigenlijke succesfactor voor ons ombudsteam is dat het team bestaat uit enthousiaste, diep in de Hilversumse maatschappij gewortelde mensen. Wij zien dat veel laag opgeleide mensen met individuele problemen naar ons toekomen maar ook hoog opgeleide mensen van buitenlandse afkomst die de weg kwijt […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Oranje in plaats van grijs?

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers naar aanleiding van het nieuwsbericht dat de burgemeesters in de regio definitief akkoord zijn gegaan met de komst van een vierde kliko voor PMD. De stelling: Een vierde kliko kan er nog wel bij Er is 185 keer gestemd. Iets meer dan […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Uitnodiging voorbereiding zorgdebat

Op 18 mei organiseert de PvdA Hilversum een bijeenkomst ter voorbereiding op een later in het jaar te organiseren toekomstdebat voor de zorg. Wij zijn op zoek naar Hilversummers, binnen en buiten de PvdA, die affiniteit hebben met het onderwerp, beroepsmatig of anderszins. Wij bespreken de onderstaande onderwerpen: Opleidingsniveau als nieuwe waterscheiding in gezondheid. Bestaat […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Woonvisie Hilversum mist sociale angel

Vanaf 2016 is er een nieuwe Woningwet van toepassing. De nieuwe woningwet voorziet onder andere in afspraken over wat woningcorporaties wel en niet meer mogen doen, prijsafspraken over de maximale huur en het toewijzen van woningen aan diegenen die ze het meest nodig hebben. Hiermee wordt aan woningcorporaties gevraagd weer datgene te doen wat ze […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Fractie en Bestuur stellen vragen over politieke beïnvloeding door de gemeente Hilversum bij het referendum Oekraïne

Gisteren hebben bestuur en fractie van de Partij van de Arbeid in Hilversum schriftelijke vragen aan de gemeente Hilversum gesteld over de brief, die zij bij de stempassen voor het referendum over het verdrag met Oekraïne, hadden bijgevoegd. Deze brief is aan alle hilversummers gestuurd. Wij vinden, als bestuur en fractie van de Partij van de […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Betrokkenheid tonen met vluchtelingen begint met het helpen van mensen in nood

Alle gemeenteraadsfracties van de Gooi- en Vechtstreek (inclusief Eemnes) hebben vandaag een verklaring gemaakt omtrent de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in onze regio. Alle PvdA gemeenteraadsfracties zijn van mening dat er nog enorm te verbeteren valt en zijn zeker ook niet tevreden om de huidige stand van zaken omtrent dit vraagstuk Daarom hebben […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed

Hilversum komt met visie op detailhandel

Daar waar de maand december voor velen een maand van bezinning en rust is, was dat wel anders voor duizenden werknemers in de detailhandel, met het faillissement van de V&D. In februari werd ook bekend dat Perry Sport failliet is. De recente ontwikkelingen binnen de detailhandel doen veel stof opwaaien, maar komen niet onverwacht. V&D […]

Lees het volledige verhaal Comments are closed