Home > 1.000 Hilversummers

Na maanden voorbereiding is het zover, het conceptverkiezingsprogramma van PvdA Hilversum is gereed. Het concept verkiezingsprogramma is het product van de inzet van hardwerkende vrijwilligers. Als inbreng zijn o.a. de uitkomsten van eerdere stellingen van het Panel van 1.000 Hilversummers gebruikt.

Wat vindt u van het verkiezingsprogramma?

Graag stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op het conceptprogramma. Ook als u hem niet helemaal doorleest horen wij toch graag van u wat u belangrijk vindt.
– Wat vindt u het belangrijkste punt voor Hilversum de komende jaren?
– Welke punten mist u in het programma?
– Wat zou u graag anders zien?

Hoe telt uw stem mee?

Donderdag 23 november wordt het conceptprogramma voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Leden mogen reacties op deze discussie ‘adopteren’. Tijdens de Algemene Ledenvergadering mogen leden wijzigingen inbrengen op het definitieve programma. Als een meerderheid op de vergadering het hiermee eens is, dan wijzigen wij het programma. Zo kunt u ook als niet-lid invloed uitoefenen op de punten waar PvdA Hilversum de komende jaren mee aan de slag gaat.

Doe mee met de discussie!

Laat weten wat u van het verkiezingsprogramma vindt. Door hieronder uw reactie te plaatsen. Het conceptverkiezingsprogramma kunt u hier lezen.

6 Comments, RSS

 • Paulien van Hessen

  says on:
  13 november 2017 at 21:11

  – Wel érg veel punten, max 50 speerpunten maakt het programma toegankelijker.
  – ad 6: Als het inkomen van de wethouders de norm wordt, kunnen kleine gemeenten überhaupt geen zorg meer contracteren. Ook voor Hilversum wordt de spoeling dun: je kunt geen brede aanbieder jeugd-GGZ vinden met een bestuurder met een inkomen onder de € 100.000,-. Het lijkt me zeer ongewenst dat Hilversum naast de landelijke norm cq WNT een eigen norm gaat vaststellen en hanteren. Voorstel: hanteer de maximale tarieven uit de WNT, desnoods zónder de hogere toegestane bedragen in het kader van overgangsrecht.
  NB: hanteren we ook een maximum voor vrijgevestigde cq zzp-jeugdpsychiaters e.a. zorgaanbieders? Mogen die een uurtarief hebben boven de € 60,-? Met alle ondernemersvrijstellingen verdienen ze dan netto meer dan de laagste WNT-norm voor een kleine organisatie.
  Afijn, normen stellen aan inkomens is glad ijs, wou ik maar zeggen.
  ad 6 en 7: Door verantwoording (hoeveel besteed je aan overhead / bureaucratie) te vragen, neemt die overhead ook weer toe. Idem bij transparantie op het gebied van financiën, samenwerkingsbereidheid en tevredenheid. Bureaucratie blijkt een veelkoppig monster. Beter lijkt me: ‘De gemeente maakt met de zorgaanbieders afspraken over zinvolle en beperkte verantwoording.”
  ad 39: We zijn niet alleen voorstander van het experimenteren met een basisinkomen: “Hilversum streeft ernaar proeftuin te worden voor het basisinkomen, om te beginnen voor werkeloze 55-plussers.”
  ad Onderwijs: “Hilversum bevordert bezoek aan crèches, peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang, leesmiddagen, vakantie(dag)kampen etc. voor kinderen uit gezinnen met een taalachterstand.”

  • Durk Heidbuurt

   says on:
   13 november 2017 at 21:24

   In elk geval kunnen ze ons er niet van betichten een éénpuntspartij te zijn 😁

  • Joop Lahaise

   says on:
   14 november 2017 at 23:05

   Het programma is de onderlegger voor een folder die er na de ALV moet komen, met daarin de hoofdpunten. Dat worden er wat mij betreft nog minder dan vijftig. Interessant punt over de wethoudersnorm maar het betreffende onderdeel van het verkiezingsprogramma gaat nadrukkelijk over gemeentesubsidie, niet over aanbesteding. Overigens vind ik een wethouderssalaris riant, ook voor leidinggevenden en bestuurders van een grotere zorginstelling. Wat betreft de verantwoording lijkt mij een deugdelijk jaarverslag, met openbaarmaking van de hoogste salarissen, plus accountantsverklaring al behoorlijk transparant. Dat kost toch echt niet meer bureaucratie, toch? T.a.v. het basisinkomen voor 55-plussers sta ik volledig achter je, al is de term basisinkomen hier verwarrend. Een bijstandsregime zonder zinloze sollicitatieplicht voor deze groep, in combinatie met echte hulp aan wie die graag weer aan het werk wil en kan, dekt de lading beter. Met jouw toevoeging op onderwijs ben ik het volledig eens. Dat wordt een mooi amendement, lijkt me.

 • Robert Fiolet

  says on:
  14 november 2017 at 13:43

  Petje af voor het verkiezingsprogramma. We komen duidelijk op voor de mensen waar we voor willen staan. Een paar puntjes die anders mogen:

  Er wordt gesproken over 30% sociale huur. De ambitie mag wel wat hoger! Tenminste 1/3 deel.

  Punt 5 Hier wordt geschreven: ‘We willen dat het geld dat de gemeente voor zorg en welzijn ontvangt daar ook echt aan
  wordt besteed en aan niets anders.’ Noem hier het bedrag wat het huidige college onttrokken heeft aan de WMO.

  Uitrol kliko voor PMD, zodat Hilversummers niet meer met plastic zakken hoeven te hannesen, vind ik geen goed punt. Is de discussie daarbij niet eerder: moeten we nog wel zo scheiden bij de oorsprong of is het kosten efficiënter om dit uit de afvalstroom te scheiden? Veel rapporten laten zien dat dit laatste goedkoper is. Daarnaast is drie bakken al een aanslag op de ruimte laat staan 4. Nu kunnen mensen met zakken nog op centrale punten dit aanbieden. Kan dat ook nog als er een vierde bak komt? Ik denk niet dat dit een wezenlijk verkiezingspunt is. Te veel discussie te weinig duidelijkheid. Voorstel om dit punt eruit te halen.

  Wij vinden het huidige plan voor verbetering van het stationsgebied onvoldoende recht doen aan
  de opdracht om een aantrekkelijke entree tot het stadshart te creëren, vooral omdat opnieuw
  prioriteit lijkt te worden gegeven aan de autobereikbaarheid van het mediapark. En dan hebben
  we het nog niet eens over de enorme kosten. Noem hier het bedrag van 40 miljoen!

 • André van der Water

  says on:
  14 november 2017 at 20:06

  Goedenavond, In de uitnodiging staat een verkeerde datum of dag. Volgens mij is woensdag 22 november en donderdag 23 november. Welke dag en datum is de juiste?

  • Durk Heidbuurt

   says on:
   14 november 2017 at 20:26

   Beste André,

   Goeie! Het is de 23e, dus donderdag 😊

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*