Periodiek leggen wij een actuele stelling voor aan het ‘Panel van 1.000 Hilversummers’. Het panel waarmee PvdA Hilversum haar inwoners een stem wil geven in de lokale politiek. Ook deze maand zijn wij weer erg benieuwd naar uw mening.

Kansen voor alle kinderen

Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Daarom stelt het kabinet elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar om alle kinderen kansen te geven. 85 miljoen euro zal via de gemeenten, in samenwerking met fondsen en stichtingen bij kinderen terecht komen.

Dit breng ons bij de stelling van de maand:

Afgelopen week werd de begroting behandeld. Met een sympathieke motie hoopten wij het college aan te moedigen hier werk van te maken. Teleurgesteld moesten wij echter aanzien hoe de motie door de gehele oppositie werd gesteund en door de gehele coalitie werd weggestemd. Conclusie: motie verworpen.

PvdA Hilversum wil het hier niet bij laten zitten

Wat een eenvoudig en sympathiek voorstel leek, wordt nu een ding. Daarom betrekken wij u hier graag bij om te horen hoe u hierover denkt. Moet kinderarmoedebestrijding een speerpunt van de gemeente Hilversum zijn? U kunt stemmen t/m 18 november.

21 Comments, RSS

 • caroline verhey

  says on:
  15 november 2016 at 14:19

  het is belangrijk voor kinderen om mee te kunnen doen met andere kinderen en om te kunnen sporten, daar krijg je een gezonde ontwikkeling van, waardoor er positief aan de toekomst gewerkt wordt

 • Robert Fiolet

  says on:
  15 november 2016 at 14:44

  Hier word ik blij van. natuurlijk laten we de kinderen niet in de kou staan. Het is erg dat de coalitie van SP, D66, CDA en VVD de kinderen zo in de kou laat staan. Waarom? Het kost de gemeente niets. Er wordt uitsluitend gevraagd of wethouder Arjo Klamer (SP) een brief wil schrijven om een beroep te doen op de 100 miljoen die het kabinet hiervoor gereserveerd heeft. En het antwoord om hier geen steun aan te geven van D66 is helemaal stuitend: “kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de situatie waarin ze leven” .

  • Erwin Bout

   says on:
   15 november 2016 at 17:08

   In alle ernst dat meent u toch niet, en dan bedoel ik dat antwoord van d66….., Als dat zo zou zijn is dat echt stuitend , dan is d66 echt het gevoel met de samenleving kwijt, vooral met meneer jaeger voorop

  • Hanny de Zwager

   says on:
   15 november 2016 at 19:19

   Hoe is het mogelijk dat hierover gediscussieerd wordt. Natuurlijk heeft ieder kind rechten op welke voorziening dan ook.
   Respect weet je wel………ook voor kinderen die niet in een “goud wiegje” geboren zijn!

 • Durk

  says on:
  15 november 2016 at 15:04

  Van één van onze deelnemers ontvangen wij nog de vraag wat er precies in de motie stond. Mocht u het interessant vinden, de motie is hier terug te lezen: http://www.pvdahilversum.nl/wp-content/uploads/2016/11/motie-kinderarmoede.pdf

 • Willem Hendrikx

  says on:
  15 november 2016 at 15:24

  Bestrijding van kinderarmoede en met name ook van het gevoel om arm te zijn is één van de speerpunten van de Stichting Dudokjes.

 • Anneke Boeser

  says on:
  15 november 2016 at 16:33

  Natuurlijk doen! Achterstand in kansen begint al in de wieg.
  Dus daar waar kan zorg dat kinderen mee kunnen doen. Kinderopvang, school , sport en cultuur.
  Armoede heeft meer impact dan je denkt

 • Gerard Peet

  says on:
  15 november 2016 at 16:44

  Ik ga niet stemmen, zou eerst wel eens precies willen weten wat de redenen van de coalitie waren om de motie te verwerpen. Misschien had de motie meer kans gemaakt als de eerste dwingende opdracht, waarvoor weer veel ambtelijke capaciteit zou moeten worden vrijgemaakt, er niet in had gestaan: “De Raad binnen 2 maanden te informeren over hoeveel kinderen in onze gemeente in armoede leven, welke middelen hier de afgelopen 2,5 jaar voor beschikbaar waren en ook daadwerkelijk zijn ingezet en voor welke activiteiten deze middelen zijn ingezet.”
  Het verwerpen van de motie hoeft volgens mij niet te betekenen dat de gemeente niets gaat doet met die 85% van de geoormerkte 100 miljoen. Althans, daar ga ik van uit.

  • Nelleke Degenhart

   says on:
   16 november 2016 at 12:33

   Beste Gerard,

   Dank voor uw reactie. Als gemeenteraadslid heb ik onder andere de taak om te signaleren. Ons signaal is dat er in Hilversum 1200 kinderen in armoede leven. Wij zijn van mening dat de gemeente ervoor moet zorgen dat elk kind veilig en een fatsoenlijk en bovenal goed leven heeft.

   U geeft aan dat de motie een beroep doet op het ambtelijk apparaat en mogelijk drukt op de ambtelijke capaciteit. Dank voor deze opmerking, als dit een reden is van het college is het des te meer reden voor de PvdA om het college te overtuigen van de urgentie. Wij zijn van mening dat er geïnvesteerd moet worden in dit onderwerp.

   Wij geloven ook dat armoedebeleid de aandacht heeft van de wethouder. Wij zijn ook van mening dat 2 maanden, 8 weken misschien voor de wethouder razendsnel is, maar voor een kind zonder ontbijt elke dag telt, en 2 maanden nog lang duurt.

   Ik ga eens polsen wat de reden is, of dit idd met capaciteit te maken heeft.

   Met vriendelijke groet,
   Nelleke Degenhart
   PvdA

   • Jan van der Heide

    says on:
    19 november 2016 at 13:30

    Mijn gedachten gaan uit schoolzwemmen in verband met buitenlandse kinderen, schoolontbijt, lidmaatschap bij een sportvereniging incl. kleding .

 • rob van der woude

  says on:
  15 november 2016 at 17:07

  Ik vind dat de gemeente Hilversum juist moet opkomen voor deze kinderen.

 • Robert

  says on:
  15 november 2016 at 17:17

  Natuurlijk moeten kinderen die in slechte omstandigheden moeten leven worden geholpen, maar is het niet beter om de bron aan te pakken? Dus de ouders, zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de situatie.

 • William Arink

  says on:
  15 november 2016 at 17:55

  ‘Wat een eenvoudig en sympathiek voorstel leek, wordt nu een ding.’ Politiek is er niet voor de aardigheid, door het indienen van deze motie zijn de indieners er nu zelf verantwoordelijk voor dat het nu ‘een ding is’. Er zijn nog heel veel meer eenvoudige en sympathieke voorstellen te bedenken. Heel goed dat de coalitie hier niet in mee gaat.
  De aanleiding voor deze motie is eigenlijk nog veel erger – er is geld vanuit de overheid dus laten we er een speerpunt van maken.

 • Monique Born

  says on:
  15 november 2016 at 18:26

  Kinderen mag je nooit in de kou laten staan. Naast alle overdaad die je in veel winkels tegenkomt,
  is het te gek voor woorden dat een groep kinderen nog steeds met een tekort te maken hebben.
  Het is wel belangrijk dat het geld dat bij de ouders binnenkomt, en voor de kinderen is bestemd,
  ook aan hen wordt besteed en niet wordt gebruikt om andere gaatjes te dichten.

 • Monique Born

  says on:
  15 november 2016 at 18:26

  Kinderen mag je nooit in de kou laten staan. Naast alle overdaad die je in veel winkels tegenkomt,
  is het te gek voor woorden dat een groep kinderen nog steeds met een tekort te maken heeft.
  Het is wel belangrijk dat het geld dat bij de ouders binnenkomt, en voor de kinderen is bestemd,
  ook aan hen wordt besteed en niet wordt gebruikt om andere gaatjes te dichten.

 • Willy

  says on:
  15 november 2016 at 18:27

  Kunnen kinderen kiezen waar hun wiegje staat?

 • Richard Kamsteeg

  says on:
  15 november 2016 at 22:10

  Helemaal mee eens. Leergeld zet zich al jaren lokaal en landelijk in voor deze kinderen (waarbij onze stichting kinderen in Hilversum en Wijdemeren helpt). Een unieke formule met vrijwel alleen vrijwilligers en nooit geld naar het gezin maar altijd naar de school, sportvereniging, muziekschool, fietsenwinkel, computerzaak of wat er ook maar betaald moet worden.
  Meer weten? Mail mij.

 • Paul Weber

  says on:
  16 november 2016 at 08:13

  Eigenlijk zou het niet moeten om hier een stelling van te maken. Kinderen zijn onze toekomst en daar hoor je op een verantwoorde manier voor te zorgen. Zeker voor kinderen die moeten leven in armoede geldt dit. Niet alleen uit menselijk oogpunt en beredeneerd vanuit een sociaal stelsel maar ook kan dit veel schade voor de gemeenschap voorkomen en dat is toch beter als genezen.

 • Hetty Weber

  says on:
  16 november 2016 at 09:25

  Kinderen in deze wereld mogen nooit de dupe worden van iets. Ik steun daarom deze stelling. Het is te gek voor woorden in ons welvarend Nederland dat er zoveel kinderen buiten de boot vallen. Dat is zeker een verantwoording waar we niet voor weg kunnen en mogen lopen. Succes

 • Margriet Groen

  says on:
  16 november 2016 at 18:02

  Kinderen kunnen niet kiezen waar zij worden geboren, soms hebben zij hulp nodig om uiteindelijk, als ze groot/volwassen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leefomgeving kunnen worden. Hoe is het mogelijk dat een partij kan zeggen dat kinderen dat al moeten zijn….

 • Koos de Vries

  says on:
  17 november 2016 at 21:53

  Ben het eens met Gerard Peet. De bestrijding van armoede onder kinderen is buiten kijf. Daar zou je geen speerpunt van behoeven te maken. De motie gaat over meer dan deze intentie alleen. Deze enquête gaat alleen over de intentie.
  Alles bij elkaar lijkt me dit vooral een politiek issue. Daar help je die kinderen ook niet mee.