Home > Algemeen > Hoe succesvol ben je als ombudsteam

Alweer 6 jaar geleden hebben wij het ombudsteam PvdA Hilversum opgericht. En we hebben niet stil gezeten, steeds meer mensen weten de weg naar het ombudsteam te vinden. In welke mate we in een behoefte voorzien werd ons opnieuw duidelijk toen wij de hulpvraag inventariseerde over het jaar 2016. Totaal hebben wij in dat jaar 140 vragen behandeld. Toen we dit melden aan het landelijk ombudsteam mailden ze ons terug:

“Bedankt! Wat een enorm aantal. Zo uit mijn hoofd zitten jullie in de top drie van Nederland. Goed bezig!”

Een opsteker voor ons team, tenslotte is Hilversum landelijk gezien niet de grootste stad en slecht 1 van de 180 teams die nu landelijk werkzaam zijn. De vragen die op ons afkomen zijn zeer divers. Het bevind zich op het terrein van sociale zaken, werkgelegenheid, integratie, belastingdienst en nuts voorzieningen. De problemen op het gebied van communicatie met instanties of niet de juiste weg kunnen vinden zijn vaak snel opgelost maar er zijn ook zaken waar je niet zomaar mee klaar bent. Toch weten wij 95% tot een goed einde te brengen. Niet alleen uit Hilversum weten de mensen ons te vinden maar ook uit Wijdemeren en Bussum. Wij beperken ons niet tot mensen die al iets met de PvdA hebben. Ongeacht of je wel of niet op de PvdA stemt, willen wij graag mensen die in de knel zitten helpen. Of het om grote of kleine zaken gaat, is niet belangrijk.

Een zaak die ons altijd is bijgebleven gaat over een mevrouw die een bankstel heeft gekocht. Na drie maanden valt de zijleuning er vanaf waarop ze contact zoekt met de leverancier. Deze wilde het wel oplossen maar dan moest mevrouw met de bank langs komen. Hoe verzin je dit! Eén telefoontje van het ombudsteam PvdA was voldoende. Binnen een week was er een monteur en was het euvel verholpen. Je merkt dat het ertoe doet als je belt namens een ombudsteam. Jammer dat het zo moet werken.

Een meneer heeft zich tot ons gericht met het verzoek hem te helpen bij het ongedaan maken van de overeenkomst met Pretium, een telefoon provider. Deze organisatie heeft zonder toestemming het nummer bij hem weggehaald. Omdat dit pas duidelijk wordt na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen hebben wij gekeken of de instantie aan haar informatieverplichtingen heeft voldaan. Vaak wordt hier niet aan voldaan waardoor de bedenktermijn niet 14 dagen maar 3 maanden bedraagt. Of als het gaat om een ouder iemand, we een beroep kunnen doen op de `Coulance Regeling Ouderen`. Ook voor deze meneer wisten wij de zaak naar tevredenheid op te lossen.

Andere zaken die vaak groot onrecht doen aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving gaan over schulden en kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. We hebben het dan over huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau of net boven bijstandsniveau.

Ontevreden zijn we over de gemeentelijke belastingdienst. Het duurt lang voordat een zaak opgelost wordt. Het lijkt wel of ze drukker bezig zijn met automatisering dan met het oplossen van problemen. De belastingdienst weet vaak uit verschillende bronnen wat het inkomen van een belastingplichtige is. De belastingdienst weet op deze manier exact wie in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke-, provinciale- en waterschapsbelastingen maar anticipeert hier niet op. Wij zien dat mensen elk jaar terug komen met het verzoek om te helpen bij het indienen van een kwijtscheldingsverzoek. Waarom zo moeilijk doen? Het is een recht en geen gunst. Het kan zoveel makkelijker.

De landelijke belastingdienst is wel heel toegankelijk en hulpvaardig. Wat ons ook goed doet is dat we te horen krijgen van schuldhulp bureaus dat Hilversum een sociale gemeente is. Met Hilversum is in redelijkheid te praten over hoe kunnen we dit probleem oplossen. Ook hebben wij van de wethouder een speciaal telefoonnummer gekregen om onze zaken direct voor te kunnen leggen bij het sociaal plein. Goed om in Hilversum te wonen.

De eigenlijke succesfactor voor ons ombudsteam is dat het team bestaat uit enthousiaste, diep in de Hilversumse maatschappij gewortelde mensen. Saami Akrouh, raadslid voor de PvdA, is zo´n lid van het ombudsteam. Hij gaat regelmatig rond in Hilversum Noord om te horen wat er speelt.

Twee keer per maand houden wij open spreekuur in het wijkgebouw St. Josef aan de Mincklerstraat 71 in Hilversum Oost. Dit doen we elke eerste en derde donderdag van de maand vanaf 19.30. Verder zijn we altijd bereikbaar via het telefoonnummer 06-86134148 of per mail ombudsteam@pvdahilversum.nl. Mensen kunnen zonder afspraak langskomen om hun problemen voor te leggen.

Wij zijn tevreden hoeveel mensen wij hebben kunnen helpen maar weten ook dat er veel meer mensen zijn die onze hulp verdienen.